Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Przydatne strony

Przydatne strony
PZDPolski Związek Działkowców. W zakładce "Prawo" znajdują się teksty ustawy, statutu i regulaminu dotyczące ogrodów działkowych, a także wzory dokumentów do pobrania dotyczące min. nabycia , zamiany czy przeniesienia prawa do działki. Są tu również porady prawne dotyczące relacji działkowiec - zarząd i tp.
W zakładce "Aktualności" są min. porady ogrodnicze dotyczące zagospodarowania i pielęgnacji działki.

ROD Pruszków, oficjalna strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pruszków przy ul. Lipowej zawierająca aktualne dane o ogrodzie, skład i adresy zarządu, informacje o opłatach i ich rozliczenia, prawo ogrodowe.
NGO.pl to strona organizacji pozarządowych zawierająca: prawo i porady, wiadomości, opinie i fakty, dotyczące organizacji pozarządowych w tym min. poradnik stowarzyszenia ogrodowego zawierający najważniejsze informacje przydatne przy tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia ogrodowego oraz wzory potrzebnych dokumentów.
Po wyodrębnieniu się z PZD nowe stowarzyszenie przejmuje kompetencje w zakresie zarządzania ogrodem, tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położony ogród, jak i cały majątek wypracowany przez działkowców. Działkowcy na ogół nie są świadomi, że cała infrastruktura ogrodowa powstała ze środków działkowców jak i środki finansowe ogrodu są własnością PZD. Przy wyodrębnieniu należy jednak być przygotowanym na utrudnienia ze strony PZD, które traci majątek i składki na jego utrzymanie.

Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.